Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Ispitivanje i podešavanje regulacionih krugova- TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 25 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 14 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1084/2017 (351/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje i podešavanje regulacionih krugova- TENT B

Naziv javne nabavke: Interventno održavanje 6kV vodova TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 23 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 09 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 324/2017-3000/0474/2017
 • Opis javne nabavke: Interventno održavanje 6kV vodova TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Interventno održavanje 110kV postrojenja TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 23 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 09 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 169/2017-3000/0466/2017
 • Opis javne nabavke: Interventno održavanje 110kV postrojenja TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju restorana društvene ishrane

 • Datum kreiranja: utorak, 24 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 09 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0614/2016 (2141/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju restorana društvene ishrane

Naziv javne nabavke: Izrada projekta za novu stanicu za pretakanje kiseline i lužine Ogranak TENT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 08 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1481/2017 (801/2017)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta za novu stanicu za pretakanje kiseline i lužine Ogranak TENT

Naziv javne nabavke: Ispitivanje i servisiranje izolacionih aparata

 • Datum kreiranja: utorak, 06 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 24 jul 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1095/2017 (813/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje i servisiranje izolacionih aparata

Naziv javne nabavke: Ispitivanje preostalog radnog veka ventila koji rade u kritičnim uslovima – TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 19 jul 2017
 • Broj javne nabavke: 196
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje preostalog radnog veka ventila koji rade u kritičnim uslovima – TENT-A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje NDT metodama napojnog rezervoara,blok A4 TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 22 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 17 jul 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1051/2017(513/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje NDT metodama napojnog rezervoara,blok A4 TENT-A

Naziv javne nabavke: Induktivni prekidači za kontrolu brzine na transporterima dopreme uglja i induktivni davači položaja (linearni/ugaoni) TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 13 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2017
 • Broj javne nabavke: 768
 • Opis javne nabavke: Induktivni prekidači za kontrolu brzine na transporterima dopreme uglja i induktivni davači položaja (linearni/ugaoni) TENT-A

Naziv javne nabavke: Indikatori pritiska i temperature (TENT B)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 27 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 05 maj 2017
 • Broj javne nabavke: 309
 • Opis javne nabavke: Indikatori pritiska i temperature (TENT B)

Naziv javne nabavke: Izrada i zamena tekapora

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 28 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1923/2016 (2081/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada i zamena tekapora

Naziv javne nabavke: Izrada Projekta za izgradnju objekata za prijem stranaka na TENT A, TENT B, TEK i TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 25 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 27 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1819/2016 (2231/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada Projekta za izgradnju objekata za prijem stranaka na TENT A, TENT B, TEK i TEM