Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Ispitivanje visokonaponske izolacione opreme

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 06 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 16 avgust 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1683/2016 (648/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje visokonaponske izolacione opreme

Naziv javne nabavke: Izrada projekta za izvođenje nadvišenja prelivnog stuba kasete 2 deponije pepela i šljake TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 maj 2016
 • Datum ažuriranja: 02 avgust 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0576/2016 (688/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta za izvođenje nadvišenja prelivnog stuba kasete 2 deponije pepela i šljake TENT A

Naziv javne nabavke: Izrada delova sečenjem, zavarivanjem, bušenjem, savijanjem TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 03 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 01 avgust 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0947/2016(286/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada delova sečenjem, zavarivanjem, bušenjem, savijanjem TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izrada rezervnih delova K1-K6, TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 31 maj 2016
 • Datum ažuriranja: 28 jul 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0952/2016(721/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada rezervnih delova K1-K6, TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izrada ekspertize o mogućnosti nadvišenja kasete A od kote 116mnv do kote 119mnv za hidrauličko odlaganje pepela i šljake TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 maj 2016
 • Datum ažuriranja: 22 jul 2016
 • Broj javne nabavke: 89/2016 (3000/1831/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada ekspertize o mogućnosti nadvišenja kasete A od kote 116mnv do kote 119mnv za hidrauličko odlaganje pepela i šljake TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izrada lanca dodavača K1-K6

 • Datum kreiranja: sreda, 25 maj 2016
 • Datum ažuriranja: 20 jul 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0883/2016(652/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada lanca dodavača K1-K6

Naziv javne nabavke: Ispitivanja opreme u ŽT TENT

 • Datum kreiranja: petak, 22 april 2016
 • Datum ažuriranja: 11 jul 2016
 • Broj javne nabavke: 453
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja opreme u ŽT TENT

Naziv javne nabavke: Industrijske klime: FG dodavači blok A3, analizatori vazduha A1-A6

 • Datum kreiranja: utorak, 26 april 2016
 • Datum ažuriranja: 07 jul 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0010/2016 (643/2016)
 • Opis javne nabavke: Industrijske klime: FG dodavači blok A3, analizatori vazduha A1-A6

Naziv javne nabavke: Ispitivanje relejne zaštite u RP 6kV u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 24 maj 2016
 • Datum ažuriranja: 07 jul 2016
 • Broj javne nabavke: 201/2016-3000/0420/2016
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje relejne zaštite u RP 6kV u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Industrijski loj (TENT-B) – TENT -B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 02 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 06 jul 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1019/2016 (962/2016)
 • Opis javne nabavke: Industrijski loj (TENT-B) – TENT -B

Naziv javne nabavke: Ispitivanja bez razaranja na terenu – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 13 maj 2016
 • Datum ažuriranja: 24 jun 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0279/2016 (666/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja bez razaranja na terenu – TE Kolubara