Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo N

Naziv javne nabavke: Nabavka industrijskog usisivača po tehničkoj specifikaciji

 • Datum kreiranja: sreda, 06 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 08 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2014/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka industrijskog usisivača po tehničkoj specifikaciji

Naziv javne nabavke: Nabavka elektromotora

 • Datum kreiranja: sreda, 06 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 30 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 2015/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka elektromotora

Naziv javne nabavke: Nabavka dobara – Nabavka rezanih pancira i udarnih ploča za mlinove (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 25 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 30 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1982/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka dobara – Nabavka rezanih pancira i udarnih ploča za mlinove (TENT B)

Naziv javne nabavke: Novogodišnji paketići za decu

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 30 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 2147/2013
 • Opis javne nabavke: Novogodišnji paketići za decu

Naziv javne nabavke: Nabavka keramičke čaure F122 x 600 i keramičke čaure F95 x 235

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 27 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1542/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka keramičke čaure F122 x 600 i keramičke čaure F95 x 235

Naziv javne nabavke: Nabavka kapacitivnog merača nivoa ulja

 • Datum kreiranja: utorak, 17 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 25 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1712/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka kapacitivnog merača nivoa ulja

Naziv javne nabavke: Nabavka reduktora za pogon sita na crpnoj stanici

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 25 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1596/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka reduktora za pogon sita na crpnoj stanici

Naziv javne nabavke: Nabavka muljne uronjene pumpe sa elektromotorom

 • Datum kreiranja: utorak, 10 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 25 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 745/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka muljne uronjene pumpe sa elektromotorom

Naziv javne nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 24 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1883/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala

Naziv javne nabavke: Nabavka hemijskih i dozir pumpi

 • Datum kreiranja: utorak, 10 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 19 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 758/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka hemijskih i dozir pumpi

Naziv javne nabavke: Nabavka radio stanice

 • Datum kreiranja: petak, 27 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 16 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1869/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka radio stanice

Naziv javne nabavke: Nabavka pumpi za sisteme vodosnabdevanja i sisteme grejanja

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 12 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 743/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka pumpi za sisteme vodosnabdevanja i sisteme grejanja

Naziv javne nabavke: Nabavka pumpe tehničke vode sa elektromotorom

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 12 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 746/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka pumpe tehničke vode sa elektromotorom